Сучасна лінія виробництва пелет з німецьким гранулятором Münch, Італійськими пелетними матрицями, декількома додатковими просіювачами для готової продукції та відокремленою закритою кімнатою для Італійського пакетуючого обладнання.

Modern pellet production line with German granulator Münch, Italian pellet matrices, several additional sifters for the ready product and separate closed room for Italian packaging equipment

Сучасна лінія виробництва пелет з німецьким гранулятором Münch, Італійськими пелетними матрицями, декількома додатковими просіювачами для готової продукції та відокремленою закритою кімнатою для Італійського пакетуючого обладнання.