Питання\Відповіді | Strobile Energy
Питання\Відповіді

1. Які переваги по відношенню до інших видів палива має деревний пелет?

Основні традиційні методи опалення приміщень включають використання природного газу, кам’яного вугілля, дров, мазуту. Використання деревних пелет є порівняно дешевшим способом опалення приміщення у порівнянні із використанням природного газу. Обсяг економії залежить від країни і регіону, наявності лічильника газу, обсягу споживання, якості і теплотворності, відповідно, одного і іншого вида палива, та площи приміщення. На відміну від якісних деревних пелет, використання кам’яного вугілля має такий недолік як наявність великої кількості відходів – золи, яка схильна до самозаймання. Окрім того, при спаленні вугілля виділяються отруйні насичені і ненасичені вуглеводні, а також великий обсяг оксиду вуглецю СО, який забруднює атмосферу і шкодить здоров’ю людей. Аналогічно забруднює навколишнє середовище і виділення сірки внаслідок спалювання мазуту. Використання мазуту як джерела енергії пов’язане із значними недоліками, пов’язаними із складністю процесу підготовки мазуту до безпосереднього використання – при перекачці мазуту необхідно дотримуватися температурних режимів, порушення яких загрожує займанням. Використання дров є порівняно дешевшим способом опалення, але має ряд недоліків. По-перше, дрова мають високу вологість – 30-50% проти 5-9% у пелет, які легше розпалити. По-друге, якісний деревний пелет очищено від кори і продукт має низьку зольність напротивагу дровам, де показники зольності і піскової складової не враховуються взагалі. Нарешті, у порівнянні із дровами чи деревними брикетами, пелет дозволяє точно контролювати температуру приміщення  – підвищуючи або знижуючи подачу пелетів і, таким чином, економити і не використовувати зайве паливо. Термостат пелетного котла дозволяє знизити подачу, якщо приміщення прогрілося до необхідної температури.

2. Скільки пелет потрібно для опалення будівлі у 200 кв.м?

Приблизно, 1,0-1,5 т пелет на місяць. Даний показник, проте, є дуже приблизним.

На необхідний для опалення помешкання обсяг пелет впливають наступні чинники:

  • Коефіціент втрати тепла у приміщенні. У сучасних будинках він складає приблизно 70 Вт/м.кв на годину;
  • Температура повітря і, відповідно, тривалість опалювального сезону. При високих температурах повітря використовується меньше пелету і навпаки. Для наочності уявімо, що ми використовуємо пелет у холодний зимовій місяц – тобто, 30 днів;
  • Тривалість опалення протягом доби. У осінній період ми можемо обігрівати приміщення лише в холодні ночі, у зимовий період – ми не вимикаємо подачу протягом, наприклад, 16 годин. Для розрахунків ми використовуємо коефіцієнт співвідношення часу, протягом якого ми опалюємо приміщення до всього часу доби: 16 / 24 = 0,67.
  • Коефіціент корисної дії котла. Деякі сучасні моделі котлів декларують коефіцієнт роботи на рівні 100%, але більш реалістичним є показник у 85-90%. Для зручності ми візьмемо показник у 90%.
  • Теплотворність пелет – показник, яким часто маніпулюють постачальники пелетів. На жаль, даний показник необхідно визначати виключно самостійно під час використання твердого палива. Зазвичай, він коливається у межах 5,0-5,4 кВт*год/кг.

У зимовий місяць при опаленні будівлі у 200 кв.м матимемо наступні тепловтрати:

Таким чином, необхідна кількість пелет (Q) для опалення складатиме:

        або       

 3Наскільки важливою є якість пелет?

У залежності від порушеного параметру стандарту, використання пелету низької якості призводить до зниження корисної дії котла, його засмічення через високу зольність і вихід із ладу через утворення «коржів» на колосникові. Існує біля 20 параметрів якості пелету, серед яких основними є: зольність, вологість, теплотворність та піскова складова. Параметр вологості або вмісту води не повинен перевищувати 10%. Якщо виробник не досушує сировину, пелет втрачає теплоту згорання і теплотоврність. Також, витрачається більше часу і енергії на його розпал. Теплотворність та зольність пелетів напряму пов’язана із сировиною, яка використовується для виробництва пеллет. Якщо виробник використовує у виробництві кору, чи недосконало окоровану деревину – зольність пелетів перевищуватиме стандартну норму у 0,5-0,7% і значно забруднюватиме котел. Найбільш небезпечним, проте, є не стільки кількість золи, скільки її якість. Зола повинна бути оксамитовою, м’якою і у невеликій кількості – у такому випадку котель прослужить довго, а очистку зольника необхідно буде робити відносно рідше. У разі якщо сировина для виробництва мала вміст піску, каміння або інших сторонніх предметів – спалювання пелету призведе до утворення камінних коржів, які повністю забивають колосник і виводять котел з ладу. У такому випадку ремонтні роботи коштуватимуть дуже дорого, а гарантія не покриватиме витрати, що виникли внаслідок використання пелету низької якості.

 4Чи існують стандарти якості пелет?

Виробництво пелету часто пов’язане із вибором між кількістю і якістю. Дуже важливо, щоби заради збільшення обсягу виробництва і реалізації виробник не нехтував контролем за вхідною сировиною, технологічним процесом та фізичними, хімічними і механічними властивостями кінцевої продукції. Перші стандарти на пелет виникли в Німеччині (DIN 51731) та Австрії (ONORM 7135) і не мали уніфікованих стандартів показників. Наприклад, стандарт DIN не включав показник абразивності, а ONORM 7135 мав відмінні ліміти параметрів якості. Згодом у країнах, де поширювався даний вид твердого біопалива, виникали національні стандарти на пеллет –наприклад,  у Швеції SS 187120, у Великобританії – BSI, у Голандії – NTA. У 2010 році Європейська Асоціація Біомаси запровадила систему ENplus на базі стандарту EN 14961-2 з метою замінити всі національні стандарти Європи і запровадження єдиного уніфікованого стандарту. Підтвердження відповідності даному стандарту виробники повинні отримувати виключно шляхом зовнішнього аудиту від лабораторій, офіційно аккредитованих у Європейському Пеллетному Союзі. На сьогоднішній день даний стандарт (EN 14961-2), на нашу думку, є найбільш авторитетним.

5. Яким чином обрати якісний пеллет?

На сьогоднішній день існує низка методів маніпуляції показниками якості пелетів. У нашій практиці ми зустрічали наступні – невідповідність зазначених у технічній карті показників реальним, відвертий обман щодо походження сировини і країни виробництва або несанкціоноване використання європейских знаків якості. Якість пелету не можна визначити і шляхом простого візуального огляду. Часто люди хибно вважають колір показником якості – чим світліший пелет, тим вища якість. Відтак, виробники часто роблять домішки у сировину з метою «освітлення» продукту. Походження і склад домішок часто не зрозумілі, але це, безсумнівно, призводить до погіршення теплотворністі і хімічних властивостей кінцевого продукту. Попереднє отримання зразків пелетів теж відкриває простір для маніпуляції – постачальник надає високоякісний продукт як зразок, що не гарантує відповідність даного зразку поставленій у майбутньому партії. Не зважаючи на це, існує ряд рекомендацій щодо процесу вибору пеллетів. По-перше, необхідно усвідомити, що жоден напис на упаковці не гарантує якість. Якість необхідно завжди перевіряти особисто або користуватися порадою тих, хто вже спробував продукт. Найкращий варіант – спробувати спалити 15-30 кг продукту у власній системі спалювання і визначитися із якістю. Така кількість продукції не повинна зашкодити котлу у разі низької якості палива, але дасть можливість особисто оцінити продукт. По-друге, візульний обсяг продукту повинен бути усвідомленим – колір пелету залежить від виду деревини (від білого у смереки, рожевого у хвої, золотистого у буку до темнішого у дубу і каштану). Безумовно, чорний пелет часто говорить про наявність кори. По-третє, деревний пелет повинен пахнути деревиною. Використання хімічно обробленої деревини або домішок вбивають запах деревини. Нарешті, по-четверте, варто працювати із постачальниками та виробниками, які цінують свою репутацію і мають свою марку, за якою стоїть якість продукту.

WhatsApp chat