GDPR - Політика конфіденційності

Користувацька угода

1. Ця Угода (далі – Угода), являє собою користування WEB-сайтом www.strobile.com.ua (далі – Сайт), розробленим Адміністрацією Сайту, визначає умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов’язки його Адміністрації та користувачів . Угода поширюється також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій користувачів сайту.

2. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використанням Сайту його ресурсів і сервісів (далі – Послуги).

3. Ця Угода вступає в силу з моменту початку використання Сайту і діє протягом невизначеного терміну, регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

4. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду і розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент і / або Послугу за допомогою сервісу на Сайті. Укладати цю Угоду мають право особи старше 18 років.

5. Під Адміністрацією Сайту (раніше і далі – Адміністрація Сайту, Адміністрація) в цій Угоді та інших документах, розміщених на Сайті, розуміється Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОБІЛЕ», юридична особа, створена відповідно до законодавства України, ЄДРПОУ 43147583 і Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОБІЛЕ ЕНЕРДЖІ», юридична особа, створена відповідно до законодавства України, ЄДРПОУ 39548316.

6. Ця Угода може бути змінена та / або доповнена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет його зміни і / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

7. Дані умови про обробку персональних даних розроблені відповідно до законодавства України.

8. Всі Користувачі, які заповнили відомості, що становлять персональні дані на Сайті, а також розмістили іншу інформацію, позначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору по обробці персональних даних.

9. Під персональними даними Користувача розуміється будь-яка біографічна інформація: прізвище, ім’я, по батькові; дати народження; поштових адрес (за місцем реєстрації і для контактів); відомостей про громадянство; номері основного документа, що посвідчує особу Користувача, відомостей про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав; номерах телефонів; номери факсів; адресах електронної пошти (E-mail).

10. Користувачі направляють свої персональні дані оператору з метою отримання доступу до інформаційних матеріалів на Сайті або на будь-який з його сторінок. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка його персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, знищення.

11. Користувач може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації Сайту відповідне повідомлення (заяву) рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому користувач погоджується з тим, що за Адміністрацією залишається право обробки персональних даних Користувача у випадках, передбачених законодавством України.

12. Адміністрація Сайту має право:

– на свій розсуд вносити зміни в дану Угоду;

– на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;

– Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;

– Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту.

– Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

13. Адміністрація Сайту має виключні права інтелектуальної власності на Контент, розміщений на Сайті.

14. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов’язаний з викачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.